Sök:
SERVICE:

O500-444 555
service@spikenservice.se


Servicefrågor och service planering

Tobias Larsson
Servicechef & kordinator
tobias@spikenservice.se
0500 444 555

Erika Gustavsson
Reservdelar och bokning
erika@spikenservice.se
0500 444 555

Eskil Jonsson
Rådgivning och tekniska frågor om lyftar.
eskil@spikenservice.se
0500 444 555
SERVICEAVTAL?
Precis som en bil behöver också verkstadsutrustningen regelbunden service för att fungera problemfritt.
För vad händer om däckomläggaren strejkar i högsäsong 
eller om lyften stannar halvvägs meden bil hängande och en irriteradkund intill? Ett driftstopp kan kosta mycket i förlorad verkstadstid (timdebitering), du ser snart hur service och underhåll betalar sig flera gånger om samtidigt som du ökar livslängden på din utrustning.
När servade du din verkstad senast?


För att förenkla så har vi delat upp det i tre olika avtal:

- Verkstadutrustning (lyftar,däckmaskiner,ht-tvättar,hjultvättar m.m.)
  1,2,4 eller 6 gånger om året

- Kompressor service (här bör vi kolla på vad just er kompressor kräver)

- Hjulinställningsavtal (kalibrering,uppdatering m.m., tillsammans diskuterar vi vad behovet är)